o mne..

Dušan Komorovský

Masážami som sa začal zaoberať pred sedemnástimi rokmi, krátko po škole. Moja cesta začala v roku 2006 absolvovaním kurzu klasickej a reflexnej masáže na Slovensku. Neskôr som sa odsťahoval do Holandska, kde som mal možnosť zaoberať sa čínskou medicínou a QiGong cvičeniami. Základy čínskej medicíny som v roku 2010 vyštudoval na Shenzhou open TCM university v Amsterdame, kde som následne pokračoval štúdiom Akupunktúry a TuiNa masáži. Svoje poznatky som obohatil tiež ročníkom západnej medicíny zahrňujúcim základy anatómie, fyziológie, patológie a psychológie. Praktické skúsenosti som si zdokonaľoval v rámci stáže na klinike čínskej medicíny v Amsterdame a neskôr som bol zamestnaný na klinike v Rotterdame. Nedávno som sa vrátil na Slovensko a poskytujem svoje služby v Žiline. Všetci ste srdečne vítaný..

portret2

Poslanie

Poskytovať profesionálnu holistickú terapiu na obnovenie, zachovanie a podporu optimálneho zdravia a maximalizáciu kvality života.

Hodnoty

Integratívny prístup, súcit a empatia, dodržiavanie najvyšších štandardov profesionality a etiky, rešpekt a dôstojné zaobchádzanie.

“Príroda je lekárom choroby”

Hippokratés